Vluchtelingen

Welke rechten beschermen mensen op de vlucht?

Met Prof. Dr. Ellen Desmet en Prof. Dr. Jinske Verhellen

Wat zegt het Vluchtelingenverdrag

Gaat het in de politiek of de media over vluchtelingen, dan wordt al snel “de Conventie van Genève” erbij gehaald. Maar, is dat wel altijd correct? Wat staat er nu eigenlijk écht in die Conventie? Of… wat staat er niet in? En waarom lijkt er altijd zoveel discussie over te zijn? In een nieuwe video van ‘Wat zegt de wetenschap’, een format van Universiteit van Vlaanderen, gaat professor migratierecht en UGent’er Ellen Desmet dieper in op dit verdrag dat in 1951 werd afgesloten.

Niet begeleide minderjarige vluchtelingen

Steeds meer kinderen en jongeren migreren zonder hun ouders naar België. Welke rechten hebben ze? Wie zorgt voor hen? En wat zijn uitdagingen en knelpunten in de praktijk? In dit debat, in het kader van Human Rights @ De Krook, gaan we in dialoog met personen die werken met en voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op het vlak van begeleiding, opvang en verblijfsrecht.

Migratie in beeld

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, stippelden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Belgische afdelingen van Amnesty International samen een mensenrechtenparcours uit doorheen de collecties. Isabel Vermote, Alhadi Agabeldour en Ellen Desmet spreken over migratie bij de kunstwerken “De landverhuizers” van Eugène Laermans en “Untitled 12 (Bodybuilders)” van David Altmejd.

%d bloggers liken dit: